top of page
Business Card.png

About

Fe wnaethom sefydlu Bare Necessities oherwydd ein bod wedi dod yn fwyfwy ymwybodol ac yn syfrdanol gan effeithiau llygredd plastig byd-eang ar yr amgylchedd a'r gymdeithas. Gwelodd llawer ohonom gyfres BBC Blue Planet y BBC sydd wedi cael sgil-effaith ar gymdeithas ac sydd efallai wedi ysgogi llawer o bobl i wneud newidiadau i'r ffordd y maent yn mynd o gwmpas eu bywydau o ddydd i ddydd.

 

Ydych chi'n ceisio lleihau gwastraff plastig eich cartref? Yn Bare Necessities, rydym yn arbenigo mewn gwerthu cynnyrch di-blastig swmp y gallwch ei gymryd i ffwrdd yn eich cynwysyddion eich hun a chynhyrchu bagiau. Rydym yn siop symudol ac yn danfon bob dydd Gwener ar hyd arfordir Gogledd Cymru rhwng Prestatyn a Llanfairfechan. Yn syml, rhowch eich archeb trwy'r ffurflen gyswllt ar ein gwefan neu drwy facebook , talwch trwy Paypal a gadewch eich cynwysyddion allan i ni y dydd Gwener canlynol!

“Rhaid mynd i’r afael â llygredd diwydiannol a thaflu gwastraff plastig er mwyn yr holl fywyd yn y môr.”

pexels-cottonbro-3737639.jpg
About
Fabric Bags

Gwrthod

Ailddefnyddio

Lleihau

Atgyweirio

Ailgylchu

Pydru

Business Card.png

Sut mae'n gweithio?

Ni fu erioed amser gwell i leihau eich gwastraff plasig. Mae prynu mewn swmp yn golygu mai dim ond y swm sydd ei angen arnoch y gallwch ei brynu ac felly hefyd leihau gwastraff bwyd ynghyd â gwastraff pecynnu. Mae'n syml, rhowch eich rhestr siopa i ni a byddwn yn gofalu am y gweddill!

1

Tare / pwyso eich cynwysyddion gwag

2

Llenwch eich cynhwysydd

3

Pwyswch eich cynhwysydd wedi'i lenwi eto

4

Tâl

2) Click + collect
 

Alternatively, you can send us your order before visiting the shop, and we will get it ready for collection. You can drop your clean containers off to be refilled, and we can supply dry goods in paper bags. We can refill liquids in your bottles when you come to collect your order. We offer free delivery within 5 km if you are self-isolating.

1

Send us your order via:

Email
Facebook
Website


 

2

We will put this together for you ASAP
 
 
 
 

3

You will receive a message letting you know when to collect your order


 

4

Collect + Pay:

(Cash or Card) 
How?

REFILL your own containers

Beth sydd yn y fan?

Ar hyn o bryd rydym yn glanhau stoc ac yn ail-lenwi dillad golchi dillad, pethau ymolchi ac eitemau cartref heb blastig. Byddwn yn ymestyn ein llinellau cynnyrch yn fuan ac yn y pen draw byddwn yn gallu cynnig nwyddau sych fel corbys, grawn, grawnfwydydd a ffrwythau a chnau sych. Byddwn yn eich cadw ar y post!

Varieties of Grain
Order Form
Net Bag and Glass Jars

Cysylltwch â Ni

  • Facebook

Cysylltwch â Ni

Ar hyn o bryd rydym yn glanhau stoc ac yn ail-lenwi dillad golchi dillad, pethau ymolchi ac eitemau cartref heb blastig. Byddwn yn ymestyn ein llinellau cynnyrch yn fuan ac yn y pen draw byddwn yn gallu cynnig nwyddau sych fel corbys, grawn, grawnfwydydd a ffrwythau a chnau sych. Byddwn yn eich cadw ar y post!

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
  • Twitter
bottom of page